REKLAMACJE:

Reklamując towar Klient zobowiązany jest w pierwszej kolejności poinformować o tym Sklep za pomocą poczty elektronicznej (alma-art@tlen.pl), podając w wiadomości e-mail dane osobowe, numer zamówienia oraz opis wady zamawianego produktu. Klient może zostać poproszony o dokumentację fotograficzną reklamowanego towaru oraz/lub o jego odesłanie na adres Sklepu. W przypadku odsyłania towaru Klient jest zobowiązany zabezpieczyć towar tak, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Sklep nie odbiera zwrotnych paczek wysłanych przez Klienta za pobraniem. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od jej zgłoszenia, pod warunkiem dopełnienia pozostałych warunków.OGRANICZENIE PRAWA DO ODSTĄPIENIA

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (przepis z ustawy: Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta)