Odmiana nazwisk gości w zaproszeniach.

Odmiana nazwisk gości w zaproszeniach.

Pozornie prosta rzecz, jaką jest wypisanie zaproszeń ślubno-weselnych, może niekiedy przysporzyć trochę kłopotów. Wszystko z powodu odmiany nazwisk gości, których chcielibyśmy oglądać na tym tak ważnym dla nas wydarzeniu, tym bardziej, że wiele nazwisk jest "kłopotliwych" i ciężko je odmienić. Dlatego kilka wskazówek, które pomogą rozwikłać nam te problemy.

Według Słownika Języka Polskiego powinniśmy odmieniać imiona i nazwiska na zaproszeniach. Język polski należy do języków fleksyjnych, dlatego wszystkim wyrazom fleksyjnym - w tym nazwiskom - powinniśmy nadać formę w odpowiednim przypadku, liczbie, osobie itd.

W przypadku kobiet:


Odmieniają się tylko nazwiska kobiet zakończone na -a.
- Nazwiska kobiet o zakończeniu na -a, - ska, -cka, -dzka oraz -ewa, -owa odmieniają się jak przymiotniki (np. Bieńkowska-> Bieńkowską, Paduczewa -> Paduczewą).

- Nazwiska panieńskie zakończone na -ówna, -anka odmieniają się jak rzeczowniki np. Nowakówna ->Nowakówną,
- Pozostałe nazwiska żeńskie zakończone na -a odmieniają się tak jak rzeczowniki pospolite o podobnym zakończeniu (np. Fonda -> Fondę).

Nie odmieniamy nazwisk zakończonych na spółgłoski, zakończonych na samogłoski inne niż –a, nazwisk kobiet, które przyjęły przymiotnikowe nazwisko mężowskie w formie męskiej (popularne za granicą) np. Anna Kowalski.

W przypadku mężczyzn:

Odmieniamy nazwiska:

- zakończone na -a, -o odmieniają się jak rzeczowniki pospolite np. Kościuszko -> Kościuszkę.

- zakończone na -e, -i, -y odmieniają się jak przymiotniki np. Lange -> Langego.

- zakończone na spółgłoskę odmieniają się jak rzeczowniki pospolite żywotne np. np. Nowak -> Nowaka

Nie odmieniamy nazwisk: zakończonych w wymowie na -ła, -u oraz nazwisk zakończonych w wymowie na akcentowaną samogłoskę, co w ortografii oddaje sie przez –o, -au, -eau, po których mogą występować niewymawialne -s, -x (Hugo, Cousteau).

Bez względu na płeć w przypadku podwójnego nazwiska odmieniamy oba jego człony .

Jeśli mimo wszystko mamy jeszcze jakieś wątpliwości można skorzystać ze strony internetowej http://www.odmiana-nazwisk.waw.pl.

I na koniec jeszcze jedna uwaga dotycząca pułapek czających się na zaproszeniach. Jak pisać kościół – przez małe, czy przez wielkie „k” na początku. Odpowiedź jest bardzo prosta: konkretny kościół, jako budowla, piszemy "małą" literą. Kościół pisany przez duże "K" oznacza wspólnotę wyznaniową. Tak więc uwaga dla wszystkich wierzących: jako chrześcijanie należymy do Kościoła, ale ślub bierzemy w parafialnym kościele.